Uczniowie klasy III b aktywnie uczestniczą w dynamicznych zajęciach, wykorzystując narzędzia i metody nauki zdobyte przez ich nauczycielkę, panią Martynę Kozłowską, podczas szkoleniach Erasmus Plus na Malcie o tematyce “EMBRACING NEURODIVERSITY” oraz „Language Learning Fun and Games -Primary Teaching”
Jednym z narzędzi wykorzystywanych na zajęciach jest zabawa Tennis Game, która nie tylko rozwija umiejętności językowe uczniów, ale także uczy ich współpracy i szybkiego myślenia. Podczas tej zabawy uczniowie wymieniają się słowami z danej kategorii, a ten, kto nie może wymyślić nowego słowa, odpada z gry. Ta aktywność nie tylko pobudza kreatywność i słownictwo uczniów, ale również uczy ich radzenia sobie w sytuacjach stresowych i podejmowania szybkich decyzji.
Kolejnym narzędziem, które wykorzystywane jest na zajęciach, jest zabawa słowna na dużych kartkach papieru. Uczniowie, podzieleni na grupy, piszą słowa z danej kategorii na kartkach, a następnie wymieniają się nimi na dźwięk dzwonka. Każde słowo musi być inne niż poprzednie, co wymaga szybkiego myślenia i aktywnego udziału wszystkich uczestników. Ta aktywność nie tylko rozwija zasób słownictwa uczniów, ale także uczy ich współpracy, komunikacji i elastyczności myślenia.
Pani Martyna, konsekwentnie stara się dostosować swoje zajęcia do różnorodności umiejętności i potrzeb uczniów, wykorzystując narzędzia zdobyte na szkoleniu Erasmus Plus na Malcie. Jej zaangażowanie w rozwój umiejętności językowych uczniów jest doskonałym przykładem skutecznego wykorzystania zdobytej wiedzy i inspiracji w praktyce edukacyjnej. Uczniowie klasy III b z entuzjazmem uczestniczą w zajęciach, czerpiąc radość z nauki i rozwijając swoje umiejętności w przyjaznym i wspierającym środowisku klasy.