IMAG0229W ubiegłym tygodniu reprezentanci klas III – Lena, Oktawia i Paweł z III a oraz Joasia i Kuba z kl. III m, wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Europejskim, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni. Celem konkursu było przybliżenie najmłodszym uczniom podstawowych wiadomości dotyczących Unii Europejskiej, jej symboli, zabytków, ważnych postaci i roli jaką pełni UE. Uczniowie udali się w „podróż” z różnych krajów Unii Europejskiej do jej stolicy – Brukseli. Podczas „podróży” rozwiązywali rebusy, krzyżówki i rywalizowali sportowo. Po potyczkach, każda ze szkół została uhonorowana pucharem, dyplomami i medalami przez Panią Wiceprezydent Miasta Gdyni Ewę Łowkiel. Wszyscy twierdzą, że bawili się doskonale.