Podczas spotkania w Bibliotece Witomino, nauczyciele i rodzice mieli okazję zanurzyć się w bogactwie doświadczeń i wiedzy dzielonej przez cztery wyjątkowe prelegentki, które uczestniczyły w szkoleniach w ramach programu Erasmus Plus. Każda prelegentka przybliżyła obecnościom różne aspekty edukacji, inspirując swoimi spostrzeżeniami i praktycznymi wskazówkami.
Martyna Madej rozpoczęła prezentację, wprowadzając nas w świat mindfulness. Podzieliła się nie tylko teorią, ale również praktycznymi przykładami zabaw, które wprowadzają elementy mindfulness do codziennej pracy z dziećmi. Jej prezentacja, zawierająca 10 zabaw, to nie tylko narzędzie do relaksacji, ale także sposób na rozwijanie u dzieci świadomości oraz umiejętności koncentracji i samokontroli.
Następnie Monika Kosicka skupiła się na zagadnieniu zarządzania klasą w sposób efektywny i nowoczesny. Przedstawiła najnowsze techniki i narzędzia, które mogą zachęcić uczniów do aktywnego udziału w lekcjach oraz zaangażowanej nauki. Jej praktyczne wskazówki mogą stać się cennym wsparciem dla nauczycieli, którzy dążą do stworzenia inspirującego środowiska edukacyjnego.
Joanna Dąbrowska zaprosiła nas w podróż do Finlandii, odkrywając sekrety fińskiego systemu edukacji. Jej spostrzeżenia i doświadczenia zdobyte podczas szkolenia w Helsinkach pozwalają nam spojrzeć na edukację z nowej perspektywy. Wspólnie zastanawialiśmy się, jakie elementy fińskiego modelu można wdrożyć w naszej pracy, a które wymagają większych zmian systemowych. Pytanie o istnienie doskonałego systemu edukacji pozostaje otwarte, jednak dzięki wymianie doświadczeń możemy dążyć do coraz lepszych rozwiązań.
Na zakończenie Martyna Kozłowska podzieliła się metodami aktywizującymi poznanymi podczas szkolenia na Malcie i o tym jak wykorzystuje je na lekcji oraz w projekcie eTwinning. Jej inspirujące podejście do nauczania oraz wykorzystanie nowatorskich metod mogą stanowić inspirację dla innych nauczycieli, którzy poszukują sposobów na zaangażowanie uczniów i rozwijanie ich umiejętności.
Spotkanie w Bibliotece Witomino było nie tylko okazją do zdobycia nowej wiedzy, ale także do wymiany doświadczeń i inspiracji. Dzięki zaangażowaniu i zaangażowaniu prelegentek, uczestnicy zostali zainspirowani do wprowadzenia pozytywnych zmian w swojej pracy edukacyjnej, dążąc do tworzenia coraz bardziej inspirujących środowisk dla dzieci i młodzieży.
#EnvironmentalEducationinFinlandtheEcoSocialApproach