Regulamin konkursu “Nakręć ich na czytanie”

Regulamin konkursu “Nakręć ich na czytanie”

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

„NAKRĘĆ ICH NA CZYTANIE”

 

 • Organizatorem konkursu jest Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni.

 

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas piątych, szóstych i siódmych szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów

z województwa pomorskiego.

 

 • Zadaniem uczestnika konkursu jest nakręcenie za pomocą telefonu komórkowego spotu reklamowego promującego czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

 

 • Spot reklamowy nie musi odnosić się do konkretnej książki. Celem spotu jest zwrócenie uwagi na spadek popularności czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży i zachęcenie młodych osób do sięgania po książki.

W spocie (nakręconym według autorskiego scenariusza) może wystąpić dowolna ilość osób. Nagroda przyznana zostanie tylko autorowi scenariusza.

 

 • Wymogi formalne: spot nie może trwać krócej niż 30 sekund oraz dłużej niż 1 minutę. Nagranie w formacie „wideo MP4” należy przesłać na adres ………………………..……………. .

Do każdego filmu należy dołączyć informacje dotyczące jego autora. Wymagane dane to:  imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa i dokładny adres szkoły.

Do każdej pracy należy również dołączyć zgodę na jej emisję na stronie www.pssp.gla.edu.pl (Wyrażam zgodę na bezpłatną emisję mojego spotu reklamowego na stronie organizatora konkursu – PSSP w Gdyni.). Zgodę należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem twórcy spotu.

 

 • Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:

Kategoria A – uczniowie klas piątych i szóstych szkoły podstawowej,

Kategoria B – uczniowie szkoły gimnazjalnej.

Nadesłane prace będą oceniane przez powołane do tego jury z uwzględnieniem podziału kategorialnego. W każdej z tych kategorii  zostaną przyznane: pierwsza nagroda, druga nagroda oraz trzecia nagroda. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania poszczególnych nagród, w przypadku gdy nadesłane prace nie będą spełniać wymogów formalnych lub merytorycznych.

Prace będące plagiatami nie zostaną poddane ocenie.

 • Konkurs trwa od 10.2017 do 18.05.2018 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31.05.2018, a zwycięzcy będą powiadomieni telefonicznie.

 

 • Rozdanie nagród odbędzie się w budynku PSSP w Gdyni. O dokładnym terminie powiadomimy Państwa telefonicznie.

 

 • Prace konkursowe oceniane będą przez powołane do tego jury, od którego decyzji nie ma odwołania.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do emitowania nagrodzonych spotów swojej na stronie internetowej bez obowiązku wynagrodzenia dla ich autorów.

 

 • Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 • Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu.

 

 

 

 

Podziel się tym ze znajomymi!