Nasza szkoła bierze udział w projekcie START THE CHANGE. Zmień świat na lepsze!
Projekt START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie ma na celu wyposażenie kadr szkolnych oraz młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Więcej informacji już w październiku.