Zasady działania „szczęśliwego numerka”:

– „szczęśliwy numerek” losowany jest codziennie rano przez jednego z członków Samorządu Uczniowskiego,

– uczniowie mający w dzienniku „szczęśliwy numerek” są tego dnia zwolnieni z niezapowiedzianych kartkówek i pytania z każdego przedmiotu,

– posiadanie „szczęśliwego numerka” nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów oraz posiadania pracy domowej.