Jak co roku, eliminacje stopnia szkolnego Wojewódzkiego Konkursu z języka angielskiego cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szesnastego listopada przystąpiło do nich aż trzydzieścioro uczniów naszej szkoły.

Bardzo nas cieszy, że większość z nich osiągnęła bardzo wysokie wyniki w tym niełatwym konkursie, uzyskując powyżej 60% możliwych do zdobycia punktów. Natomiast aż trzynaścioro uczniów zdobyło co najmniej 42 punkty na 60 możliwych do zdobycia (70%)
i tym samym, utorowało sobie drogę do etapu rejonowego. Oczywiście, musimy poczekać na weryfikację ze strony Rejonowej Komisji, jednak z gratulacjami za osiągnięcie takich wyników czekać nie będziemy!

Największe brawa należą się chyba najmłodszemu uczestnikowi: Olkowi z klasy V A, a następnie: Ali z klasy VII A, Jance, Zosi
i Szymonowi z klasy VII B, Darii, Asi, Klarze, Natalii, Amelii, Zosi, Olivii i Frankowi z klasy VIII.