Zerówki i klasa pierwsza na lekcjach etyki realizacją cykl zajęć „W Królestwie Uczuć”. Są to zajęcia, które mają na celu rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć oraz stanów emocjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem: radości, smutku, złości, tęsknoty, zawstydzenia, satysfakcji, poczucia sprawczości. Jest to cykl, podczas którego dzieci są zaangażowane we współtworzenie historii wydarzeń w Królestwie Uczuć i rozwijają kompetencje emocjonalne − umiejętność rozpoznawania, nazywania oraz wyrażania uczuć. Jest on zainspirowany szkocką metodą storyline, która oddaje znaczną część decyzji za tworzenie narracji uczestnikom zajęć, rozwijając w nich poczucie sprawstwa i zwiększając ich zaangażowanie. Dzięki zabiegowi tworzenia postaci, w jakie wcielają się dzieci, łatwiej jest im zrozumieć trudniejsze uczucia doświadczane przez bohaterów, jednocześnie mają możliwość zdystansowania się i przećwiczenia wyrażania uczuć. Celem zajęć jest tworzenie sytuacji, będących okazją do rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć oraz stanów emocjonalnych, tak aby dzieci mogły bardziej efektywnie rozwijać umiejętność kontrolowania swoich emocji i zachowań, działania mniej impulsywnego. Najważniejszym przekazem jest to, że każda emocja, każde uczucie jest istotne i coś sygnalizuje. Wszyscy mamy prawo do wszystkich przeżywanych przez nas uczuć, nie mamy jednak prawa pod wpływem tych uczuć zachowywać się niezgodnie z zasadami.