W ostatnim tygodniu przed przerwą świąteczną poświęciliśmy trochę czasu i uwagi na zdobycie informacji o naszym projektowym miejscu – folwarku witomińskim.

We wtorek 18 grudnia, uczniowie klasy VII A odwiedzili witomińską filię Biblioteki Miejskiej. Znaleźli tam wystarczająco dużo informacji, aby stworzyć oś czasu z najważniejszymi datami dla folwarku. Uczniowie klasy VII B skorzystali z uprzejmości pracowników Kaszubskiego Forum Kultury, w którym, na podstawie tekstów źródłowych, opracowali notatkę dotyczącą historii wybranego przez nas miejsca. Czerpali wiedzę głównie z trzech publikacji autorstwa doktora Tomasza Rembalskiego, pracownika naukowego Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego, pełniącego, m.in., funkcję Kierownika Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich. Pan Rembalski zgodził się wspierać naszą pracę w zakresie historii Witomina i jego folwarku.

 

Dzięki panu Jakubowi Ubychowi – Radnemu Miasta Gdyni, uczniowie klas piątych zasiedli 20 grudnia w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. Tam wysłuchali pełnej ciekawostek opowieści o historii Witomina, w tym folwarku. Wykład, wzbogacony setkami zdjęć, przygotował i poprowadził pan Michał Miegoń, który jest najmłodszym członkiem Koła Starych Gdynian, muzykiem, a na co dzień pracownikiem Muzeum Miasta Gdyni. Dzięki temu spotkaniu wiemy, że istnieją trzy pozostałości po folwarku: grupa drzew owocowych, fragmenty bramy wjazdowej oraz jeden z domków, w którym mieszkali pracownicy folwarku. Myślę, że spotkanie z panem Miegoniem, który był uczniem gimnazjum mieszczącego się razem ze szkołą podstawową w budynku przy Strażackiej 15, zachęciło wielu uczniów do spacerów po Witominie i innych dzielnicach Gdyni. Nasz młode miasto kryje w sobie wiele interesujących miejsc nawiązujących do jego przeszłości i do czasów sprzed jego powstania.