W najbliższa środę , 19-go czerwca odbędzie sie w naszej szkole Dzień Sztuki. W tym dniu nie będzie lekcji, dzieci przychodzą bez książek i zeszytów. Wszystkie klasy wezmą udział w różnych zajęciach artystycznych wg ustalonego programu podanego niżej. W klasach 0-I na pierwszej godzinie lekcyjnej nie będzie warsztatów, wychowawcy wprowadzą dzieci w tematykę dnia i rozkład zajęć, później będą towarzyszyc uczniom na warsztatach. Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM DNIA SZTUKI PSSP 2013