Samorząd uczniowski

Regulamin

|Samorząd uczniowski|

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego w PSSP w Gdyni. I. Skład władz Samorządu 1. W skład władz Samorządu powinny wchodzić osoby kompetentne, odpowiedzialne, przedsiębiorcze, którym leży na sercu dobro szkoły oraz wszystkich jej uczniów. 2. W skład władz Samorządu wchodzą: przewodniczący