Siódmego listopada część uczniów klas III – VII przystąpili do Ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego “Focus – Autumn 2017”. Dzisiaj poznaliśmy wyniki, jakie uzyskali poszczególni uczniowie.

Gratulacje należą się szczególnie: Olkowi z klasy IV A, który z wynikiem 208 punktów zajął pierwsze miejsce wśród 150 uczestników z klas czwartych oraz Matyldzie z klasy VI A, która rownież uplasowała się na pierwszym miejscu w swojej kategorii, zdobywając 198 punktów. Tylko dwa punkty mniej (196) zdobyła Janka z klasy VI B, która zajęła drugie miejsce – test rozwiązywało 127 szóstoklasistów. Tytuł laureata konkursu przypadł jeszcze dwóm uczennicom klasy VII B: Zosi, która z 186 punktami zajęła czwarte miejsce oraz Darii, która uplasowała się na szóstej pozycji, z wynikiem 180 punktów. Test dla uczniów klas siódmych rozwiązało 86 uczestników.

Wszystkim gratulujemy sukcesów!