W ramach X Tygodnia Konstytucyjnego uczniowie klas IV – VIII uczestniczyli w spotkaniach prowadzonych przez goszczące w naszej szkole radczynię prawną panią Magdę Krzyżanowską – Mierzewską oraz aplikantkę adwokacką panią Klaudię Twardowską. W trakcie warsztatów młodzież miała okazję przekonać się, jak trudno jest stanowić dobre prawo i jak ważne jest jego przestrzeganie.

Obie panie reprezentowały Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy – organizację pozarządową działającą na rzecz poszanowania praworządności i praw człowieka. Stowarzyszenie zajmuje się również edukacją prawniczą. Cieszymy się, że tym razem nasza młodzież uczestniczyła w realizacji tego ważnego celu.