Stypendium naukowe Dyrektora Społecznej Jedynki

|

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że od bieżącego roku szkolnego nasza Szkoła wprowadziła Fundusz Stypendialny dla najzdolniejszych uczniów naszej Szkoły. Decyzją Dyrektora Szkoły i po akceptacji Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/18 stypendium naukowe Dyrektora Społecznej Jedynki zostało przyznane dwóm