Plan zajęć dodatkowych do pobrania w formacie PDF  zajecia-pozalekcyjne-pssp-2016