VI Przegląd Twórczości dziecięcej RAZEM 2011

Zapraszamy serdecznie na uroczystość wręczenia nagród laureatom IV Przeglądu Twórczości Dziecięcej RAZEM 2011, która odbędzie się w siedzibie organizatora na ulicy Strażackiej 15 w Gdyni 18-go czerwca ( sobota) o godzinie 10.00 tradycyjnie już w czasie trwania Festynu Rodzinnego na który serdecznie zapraszamy!

Zamieszczamy równiez wyniki tegorocznych zmagań uczestników konkursu w formacie pdf

VI Przegląd Twórczości Dziecięcej RAZEM -wyniki

Relacja z VI Przeglądu Twórczości Dziecięcej RAZEM 2011.

Oj działo się, działo! Przez cały dzień (20.05.11) przedszkolaki i zerówkowicze z kilkudziesięciu trójmiejskich i nie tylko placówek rywalizowały ze sobą w sześciu artystycznych kategoriach: scena, dźwięk, obraz, słowo, śpiew, taniec. Bawiliśmy się świetnie a występujące maluchy dały z siebie wszystko, zarówno na scenie, jak i poza nią w kategorii obraz. Jak wyglądali mali artyści oraz ich występy zobaczyć można w naszej fotogalerii do której serdecznie zapraszamy. Impreza nasza, jak w roku ubiegłym, organizowana była przy współpracy z Ośrodkiem RAZEM oraz z Ogniskiem Muzycznym RYTM. W ramach festiwalu spotkamy się również w tym roku na Festynie Rodzinnym, już 18 czerwca w siedzibie szkoły przy ul. Strażackiej 15, gdzie oprócz masy atrakcji odbędzie się również o 10.00 ceremonia wręczenia nagród laureatom Przeglądu. Dzięki pomocy naszych wspaniałych rodziców, zaangażowaniu nauczycieli i pomocy przyjaciół na przybywających gości czekać nas będą zabawy, konkursy, występy artystyczne i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!

Trwają przygotowania do VI już Przeglądu Twórczości Dziecięcej, który odbędzie się 20 maja 2011 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem występów:

VI_Przegląd_Razem

RAZEM Festiwal jest przedsięwzięciem, na które składają się 3 połączone ze sobą i wzajemnie przenikające części:

Spotkania rodzinne

Dzień sztuki

Przegląd Twórczości Dziecięcej

Festiwal jest owocem naszych wieloletnich doświadczeń w zakresie prezentacji sztuki i działań społecznych. Całość ma na celu promocję aktywnej, kreatywnej postawy w stosunku do siebie i otaczającej rzeczywistości. Zapraszamy do udziału całe rodziny, każdego, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach, zajęciach, których celem jest otwarcie na siebie i świat, pozytywne wibracje oraz unikalne sytuacje.

Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny. Wstęp na wszystkie imprezy bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Relacja z V Przeglądu Twórczości Dziecięcej po kliknięciu na poniższy link:

http://www.gla.kei.pl/pod/index.php?dalej=3&ile=6

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ “RAZEM”

Do pobrania:

Regulamin Przeglądu Twórczości Dzieciej RAZEM 2011

Formularz zgłoszeniowy Przegląd Twórczości Dziecięcej 2011

 

Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o VI Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2011. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. W poprzednim wzięło udział ok. 600 młodych uczestników. Liczymy, że w roku 2011 ta liczba się zwiększy.

Wśród wielu podobnych konkursów i przeglądów Przegląd RAZEM wyróżnia się wszechstronnością. Różnorodne konkurencje pozwalają na manifestację artystycznej wrażliwości właściwie każdemu dziecku. Na zwycięzców w kategoriach indywidualnych i zespołowych czekają atrakcyjne nagrody!

Poniżej zamieszczamy regulamin Przeglądu. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy już od października na stronie: www.razem.pl/festiwal lub www.pssp.edu.pl.  Już teraz można uzyskać dodatkowe informacje telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Serdecznie zapraszamy do udziału i współpracy.

Regulamin VI Przeglądu Twórczości Dziecięcej RAZEM 2011

Postanowienia ogólne

 

Adresat

VI Przegląd Twórczości Dziecięcej RAZEM 2011 (dalej: Przegląd) skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2004-2006.

 

Zgłoszenia

1. Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia dokonane przez osoby dorosłe (nauczyciel/wychowawca lub Rodzic/Opiekun) na przygotowanych do tego formularzach zgłoszeniowych ( p. załącznik do Regulaminu), imienną listą zgłoszonych uczestników wraz z tytułem/ami utworów, interpretowanymi tekstami oraz innymi wymaganymi załącznikami ( np. płytą CD z utworem).

2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą pocztową, faksową lub elektronicznie. Termin zgłoszenia mija 9 maja 2011 roku.

3. Ostateczny terminarz przeglądu zostanie opublikowany 13 maja 2011 na stronie internetowej oraz będzie dostępny w siedzibie organizatora od godz. 9.00 w dniu 13 maja 2011.

4. Prezentacje i przesłuchania konkursowe, w zależności od ilości zgłoszeń, odbywać się będą w jednym lub więcej miejscach (m.in. Sala Audytoryjna Cechu Rzemiosł Różnych w Gdyni przy ul. 10 lutego 33, Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym RAZEM: ul. Strażacka 15 (Witomino) lub ul. Pomorska 39/41 (Działki Leśne) 19 i 20 maja 2011 roku w godzinach 9.00-16.00.

Wręczenie nagród odbędzie się 28 maja 2011 roku o godz. 10.00 w trakcie Festynu Rodzinnego

Ostateczne szczegóły: p.p.3

5. Konkurs ma charakter niekomercyjny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, udział jest bezpłatny.

 

Jury, ocena, nagrody

1. Wszystkie występy i prace będą oceniane przez wspólne Jury.

2. Ocenie podlegają następujące elementy: pomysł, wykonanie, ogólne wrażenie artystyczne, zaangażowanie wykonawcy oraz inne (np.: kostium, inscenizacja). Suma punktów za prezentację decyduje o zajętym miejscu.

3. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

4. Każde przedszkole (zerówka, ognisko, zespół) otrzymuje dyplom uczestnictwa.

5. W przypadku zajęcia pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca przez uczestnika konkursu, nagrodę otrzymuje również przedszkole, zerówka, zespół taneczny lub ognisko muzyczne z którego dziecko zostało zgłoszone.

6. Laureaci trzech pierwszych miejsc w kategoriach indywidualnych otrzymują dyplomy imienne.

7. Uczestnicy wyrażający chęć otrzymania dyplomu uczestnictwa, proszeni będą o zgłoszenie tego organizatorowi w trakcie rejestracji.

 

Inne

Uczestnicy startujący w konkursach “na żywo” zostaną objęci opieką psychologów i pedagogów. Pragniemy, by emocje związane ze startem nie przesłoniły głównego celu, jakim jest dobra zabawa i kontakt ze sztuką.

 

Postanowienia szczegółowe

Konkurs Śpiew

1. Konkurs wokalny rozgrywany w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej.

2. Uczestnicy konkursu zapewniają podkład instrumentalny ( np. akompaniament nauczyciela na pianinie) lub nagrany najlepiej na płytach CD (w formacie umożliwiającym odtworzenie w standardowym odtwarzaczu CD) lub kasetach magnetofonowych.

3. Organizatorzy zapewniają sprzęt muzyczny (magnetofon, odtwarzacz CD) konieczny do odtwarzania podkładu.

4. Każdy wykonawca lub zespół może zaśpiewać maks. 2 utwory, z których każdy nie może przekraczać 3 minut.

5. Do punktacji końcowej zostanie zaliczony wyżej punktowany utwór.

 

Konkurs Taniec

1. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: solistów oraz par i zespołów tanecznych.

2. Każdy uczestnik, para lub zespół występuje w maks. dwóch tańcach, z których każdy nie może przekraczać 3 minut. Do ostatecznej punktacji zostanie zaliczony wyżej punktowany taniec.

3. Tańce i stroje są dowolne.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć płytę CD z ilustracją muzyczną.

5. Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie ewentualny akompaniament.

 

Konkurs Słowo

1. Konkurs literacki indywidualny.

2. Jest to konkurs na interpretację tekstu literackiego bez akompaniamentu.

3. Tekst dowolny, długość interpretacji: max. 5 minut. Do zgłoszenia powinien być dołączony tekst, który będzie przedmiotem interpretacji.

Konkurs Obraz

1. Organizatorzy przyjmują do 9 maja 2011 (decyduje data dostarczenia, a nie stempla pocztowego) indywidualne prace plastyczne, które są ilustracją tematu: Mój przyjaciel i ja.

2. Organizatorzy przyjmują tylko prace na papierze w formacie A3, w technice dowolnej, czytelnie podpisane

i opisane na odwrocie lub na paspartu. Opis powinien zawierać: imię, nazwisko i datę urodzenia uczestnika oraz nazwę i adres przedszkola lub szkoły, jakie reprezentuje.

3. Mile widziane będą prace naklejone na kartach lub w oprawie paspartu.

4. Każdy z uczestników może przysłać tylko 1 pracę.

Konkurs Dźwięk

1. Jest to konkurs rozgrywany w dwóch kategoriach: solistów i zespołów

2. Jest to konkurs solistów i zespołów, prezentujący umiejętność gry na instrumencie.

3. Każdy wykonawca lub zespół może zagrać maks. 2 utwory, z których każdy nie może przekraczać 3 minut. Do ostatecznej punktacji zostanie zaliczony wyżej punktowany utwór.

4. Gatunek oraz instrument dowolny. Organizatorzy zapewniają pianino, pozostałe instrumenty wykonawcy powinni mieć swoje.

Konkurs Scena

1. Konkurs rozgrywany w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej

2. Konkurs na interpretację sceniczną (np. drama, etiuda pantomimiczna, tworzenie żywej rzeźby – ilustracja uczuć, inscenizacja)

3. Uczestnicy konkursu zapewniają podkład instrumentalny (np. akompaniament nauczyciela na pianinie) lub nagrany najlepiej na płytach CD lub kasetach magnetofonowych oraz ewentualną scenografię.

4. Organizatorzy zapewniają sprzęt muzyczny (magnetofon, odtwarzacz CD) konieczny do odtwarzania podkładu.

5. Długość wystąpienia: maks. 15 minut

6. Tematyka dowolna.

Konkurs: Artystyczne Przedszkole, Artystyczna Szkoła, Artystyczne Ognisko lub Zespół

1. Konkurs Artystyczne Przedszkole, Artystyczna Szkoła, Artystyczne Ognisko lub Zespół jest konkursem drużynowym.

2. W konkursie bierze udział każde przedszkole, zerówka, ognisko, zespół z którego dzieci wezmą udział w VI Przeglądzie Twórczości Dziecięcej.

3. Punkty w konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach.
I kategoria: obejmuje liczbę uczestników z danego przedszkola (zerówki, ogniska, zespołu).

II kategoria: obejmuje wyniki uczestników z danego przedszkola (zerówki, ogniska, zespołu) po jednym najlepszym wyniku w każdej z sześciu kategorii.
Suma z obu kategorii decyduje o ostatecznej kolejności.

4. Uczestnictwo, w największej liczbie kategorii i zdobycie największej liczby nagród, nagradzane jest tytułem i dyplomem ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLE 2010 (ZERÓWKA, OGNISKO, ZESPÓŁ) oraz nagrodami rzeczowymi.

5. W konkursie przyznaje się 3 nagrody oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich startujących przedszkoli (szkoły, ogniska, zespołu).

Termin prezentacji konkursowych.

Prezentacje konkursowe VI Przeglądu Twórczości Dziecięcej odbędą się 19 i 20 maja 2011 tradycyjnie już w Sali Audytoryjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Gdyni przy ul. 10 lutego 33. Szczegółowy terminarz godzinowy będzie dostępny na stronie internetowej 13-go maja. Wszystkie zgłoszone placówki zostaną poinformowane do 11 maja telefonicznie o godzinie występu.