Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny “Kocham”

Wzór zgłoszenia

|Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Kocham", PSSP dzisiaj|

Uprzejmie prosimy wypełnić wg wzoru: Uczestnik konkursu: (imię i nazwisko) Tytuły zdjęć: (maksymalnie 5 zdjęć) Kategoria: (podkreślić odpowiednią kategorię + wpisać nazwę szkoły) • Uczeń szkoły podstawowej • Uczeń gimnazjum • Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej • Student • Osoba dorosła Adres zamieszkania: Telefon: e-mail: Opiekun