Wzór zgłoszenia

Uprzejmie prosimy wypełnić wg wzoru:

Uczestnik konkursu: (imię i nazwisko)

Tytuły zdjęć: (maksymalnie 5 zdjęć)

Kategoria: (podkreślić odpowiednią kategorię + wpisać nazwę szkoły)

• Uczeń szkoły podstawowej
• Uczeń gimnazjum
• Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej
• Student
• Osoba dorosła

Adres zamieszkania:

Telefon:

e-mail:

Opiekun /osoba do kontaktu: (wypełnić w przypadku niepełnoletniego uczestnika)

Oświadczam, iż jestem autorem zgłoszonych zdjęć i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie.

Podpis: …………………

|

Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/users/gla/public_html/www.pssp.gla.edu.pl/wp-includes/functions.php on line 4777